background

Leerprogramma Regeneratieve Gebiedsontwikkeling

Waarom dit programma?

Het herstel van relaties in een gebied - met als doel herstel van gezondheid en veerkracht van een gebied - is niet simpel. En iedereen die hier pogingen toe waagt, loopt tegen silo's op die op andere schaalniveaus zijn geïnstitutionaliseerd en hun doorwerking hebben lokaal. 

De teams van het Nieuwe Kompas, de Akademie van Plaats en de Oogst van Morgen hebben de handen ineen geslagen voor het ontwikkelen van het programma Regeneratieve Gebiedsontwikkeling.

Voor wie is deze cursus? 

Deze cursus is voor gebiedsinnovatoren op verschillende schaalniveaus, van boeren of bewoners, natuurbeheerders tot beleidsmakers en overheidsmedewerkers. Of je nu werkt vanuit gebieden, nationale beleidsprogramma's, of daar tussenin, deze cursus biedt handvatten voor gebiedsgerichte en gebiedsgedreven innovatie.

In januari en februari zijn er een aantal online informatiesessies:

 - Donderdag 18 januari 16-17 uur

 - Vrijdag 19 januari 10-11 uur

- Dinsdag 30 januari 12-13 uur

 - Maandag 12 februari 15:30-16:30 uu

Opgeven voor een van deze vrijblijvende sessies? Mail naar info@academyofplace.com

Programma opbouw

Het programma start op 14 maart met een kennismakingsdag. Daarna volgen vijf dagen (die ook los kunnen worden bezocht) gedurende een half jaar waar we dieper ingaan op regeneratieve gebiedsontwikkeling, reflecteren op praktijkervaringen en inbrengen van persoonlijke casuïstiek en bouwen aan een community of practice met andere gebiedsinnovatoren.

De 5 ontwerpprincipes voor gebiedsinnovatie zijn verweven door het programma en komen terug in elke module.

⏰ Alle dagen zijn van 10:00 – 16:00 uur

📍Locatie: De cursus vindt plaats op inspirerende locaties die een relatie hebben met gebiedsprocessen en worden eind januari bekend gemaakt. 

Dag 1 | Het feest van (h)erkenning | 14 maart 2024 
=> Kick off, container van het programma, wie is hier en wat breng je mee?

Dag 2 | Regeneratieve gebiedsontwikkeling | 4 april 2024
=>Principes, positionaliteit, en instrumenten in regeneratieve gebiedsontwikkeling. Introductie van principes, lenzen, en tools.

Dag 3 | Werken vanuit het gebied | 7 mei 2024
=> Hoe kun je de bepalende dynamieken en behoeften van een gebied als geheel leren begrijpen? Hoe kun je de kracht van het gebied gebruiken voor haar regeneratie? Leer de Genius Loci kennen, maak een gebiedsnarratief’, en leer van praktijkvoorbeelden.

Dag 4 | Een sociaal veld van betrokkenen bouwen | 13 juni 2024
=> Hoe maak je een speelveld met diverse en nieuwe spelers? Hoe creëer je vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid, en inspiratie? Hoe help je het speelveld leren? Hoe neem je besluiten?

Dag 5 | Synergie creëren | 4 juli 2024
=> Regeneratie bestaat bij gratie van ons vermogen synergie te creëren tussen (schijnbare) tegenstellingen. Leer kernprocessen en competenties om spanningen te harmoniseren, en verbindende oplossingen te genereren.

Dag 6 | Systeemleiderschap | 17 september 2024
=> Vaak zijn er nog geen gebaande paden voor dit werk. Toch willen we vanuit de praktijk bijdragen aan nieuwe systeemcondities die nodig zijn om gebieden gezond en veerkrachtig te maken. Verken nieuwe financieringsvormen en governance benaderingen. Creëer condities in de eigen organisatie voor dit werk. Leer systeemgrenzen waar te nemen en te agenderen.

De eerste editie van dit programma betreft een pilot waarvan geleerd gaat worden. Deze pilot wordt gefinancierd door RVO, in opdracht van het MVI-Programma van de Topsector Energie, in samenwerking met Commonland en Gebiedsgewijs.

background