background

Een bloeiende toekomst van Nederland is geworteld in gebieden

Wat is het Nieuwe Kompas?

Het Nieuwe Kompas is een netwerk van 'gebiedsinnovatoren'; vernieuwers die geloven dat het realiseren van de grote transities hand in hand kan gaan met de ontwikkeling van binnenuit in de gebieden die samen Nederland maken. 

Ons netwerk, we noemen het een 'zwerm', bestaat uit overheidsprofessionals (rijk, provincies, gemeenten), pioniers uit de gebieden en experts op verschillende gebieden. De grote zoektocht is: hoe kunnen we plannen maken en uitvoeren waar verschillende doelstellingen in samenhang worden benaderd, en die daadwerkelijk zijn geworteld in landschap en gemeenschap van gebieden. 

Lees meer over gebiedsinnovatie